صفحه اصلی / افراد کلیدی

افراد کلیدیردیفتصویرنام و نام خانوادگیسِمتتحصیلات
1


رضا گوهریانرئیس هیئت مدیره
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد «مهندسی عمران» در سال 1349 از دانشگاه کالیفرنیا
2


صادق طریق ازلیمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
فارغ‌التحصیل دکتری «زمین‌شناسی مهندسی» در سال 1393از دانشگاه فردوسی مشهد
3


یوسف عارفیعضو هیئت مدیره
فارغ‌التحصیل کارشناسی رشته «مهندسی عمران» در سال 1342 از دانشگاه تهران
4


محمدرضا احمدی صادقیهقائم مقام مدیر عامل و مدیر پروژه
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد «مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت» در سال 1395 از دانشگاه علم و صنعت
5


پیمان یوسفی مجیرمدیر بخش ریلی و عضو هیئت مدیره
فارغ‌التحصیل کارشناسی «مهندسی خط و ابنیه راه‌آهن» در سال 1384 از دانشگاه علم و صنعت ایران
6


سید ابوالقاسم مظفرزادهمدیر پروژه
فارغ‌التحصیل کارشناسی «معماری» در سال 1392
7


روح‌الله صداقتمدیر امور قراردادها و رسیدگی فنی
فارغ‌التحصیل کارشناسی «مهندسی معدن» در سال 1382 ار دانشگاه باهنر کرمان
8


محمد فروغی
مدیر پروژهفارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد «مهندسی معدن» در سال 1384 از دانشگاه تربیت مدرس
9


اسماعیل فصیحی
مدیر پروژهفارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد «مهندسی معدن» در سال 1384 از دانشگاه تهران
10


پیام هادویمدیر PMO
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد «مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت» در سال 1395 از دانشگاه تهران
11


رضا لاهیجیمدیر بخش معماری
فارغ‌التحصیل کارشناسی «معماری» در سال 1385
12


آرمین مقبلیمدیر بخش سازه
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد «مهندسی عمران - سازه» در سال 1392


کمی منتظر بمانید...