صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام آزمایشات غیر مخرب جوش ریل های خط سریع السیر تهران – کرج
انجام آزمایشات غیر مخرب جوش ریل های خط سریع السیر تهران – کرج - تصویر 1
انجام آزمایشات غیر مخرب جوش ریل های خط سریع السیر تهران – کرج - تصویر 2

انجام آزمایشات غیر مخرب جوش ریل های خط سریع السیر تهران – کرج

1377/11
ایستگاه مترو

نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 نوع خدمات

خدمات مشاوره

 مشاور کارفرما

-

 پیمانکار اجرایی/  نوع قرارداد

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 138

 زمان شروع

 1377/11

 زمان اتمام

 1378/01


کمی منتظر بمانید...