صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر ساختمانهای تعمیرگاه مهرشهر
انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر ساختمانهای تعمیرگاه مهرشهر - تصویر 1

انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر ساختمانهای تعمیرگاه مهرشهر

1380/02
سیویل

نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 نوع خدمات

طراحی و نظارت

 مشاور کارفرما

-

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

پارس تکنو/ سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 5.893

 زمان شروع

1380/02 

 زمان اتمام

1382/01کمی منتظر بمانید...