صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام مطالعات، طراحی و نظارت پل جاده امام زاده محمد (س) و مسیر طرفین 
انجام مطالعات، طراحی و نظارت پل جاده امام زاده محمد (س) و مسیر طرفین  - تصویر 1

انجام مطالعات، طراحی و نظارت پل جاده امام زاده محمد (س) و مسیر طرفین 

1383/07
سیویل

انجام مطالعات، طراحی و نظارت پل جاده امام زاده محمد (س) و مسیر طرفین 

 نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 

 نوع خدمات

طراحی و نظارت

 مشاور کارفرما

شرکت مهندسین مشاور بهرو

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

شرکت جهاد نصر اصفهان/ سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 مرحله 1و2 برابر 168

 زمان شروع

1383/07 

 زمان اتمام

 1385/01


کمی منتظر بمانید...