صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام مطالعات طراحی و نظارت توسعه تعمیرگاه قطارها و پارکینگ مسقف در مهرشهر 
انجام مطالعات طراحی و نظارت توسعه تعمیرگاه قطارها و پارکینگ مسقف در مهرشهر  - تصویر 1

انجام مطالعات طراحی و نظارت توسعه تعمیرگاه قطارها و پارکینگ مسقف در مهرشهر 

1382/11
ایستگاه مترو

انجام مطالعات طراحی و نظارت توسعه تعمیرگاه قطارها و پارکینگ مسقف در مهرشهر 

 نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 نوع خدمات

طراحی و نظارت

 مشاور کارفرما

شرکت مهندسین مشاور بهرو

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

شرکت پارس تکنو/ سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 6.492

 زمان شروع

1382/11

 زمان اتمام

 1385/03


کمی منتظر بمانید...