صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام مطالعات مرحله اوّل و دوم مسیر قطعه 5 راه آهن مراغه – ارومیه 
انجام مطالعات مرحله اوّل و دوم مسیر قطعه 5 راه آهن مراغه – ارومیه  - تصویر 1

انجام مطالعات مرحله اوّل و دوم مسیر قطعه 5 راه آهن مراغه – ارومیه 

1384/02
ایستگاه راه آهن

انجام مطالعات مرحله اوّل و دوم مسیر قطعه 5 راه آهن مراغه – ارومیه

نام کارفرمای اصلی

وزارت راه و شهرسازی

نوع قرارداد

طراحی

مشاور کارفرما

-

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

EPC / ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

3.311

زمان شروع

1384/02

زمان اتمام

1384/10

 

کمی منتظر بمانید...