صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام مطالعات مرحله دوم ادامه مسیر تهران – کرج – مهرشهر به هشتگرد
انجام مطالعات مرحله دوم ادامه مسیر تهران – کرج – مهرشهر به هشتگرد - تصویر 1

انجام مطالعات مرحله دوم ادامه مسیر تهران – کرج – مهرشهر به هشتگرد

1378/06
خطوط ریلی و مسیر

نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 نوع خدمات

طراحی

 مشاور کارفرما

-

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 320

 زمان شروع

1378/06

 زمان اتمام

 1379/06کمی منتظر بمانید...