صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام مطالعات و طراحی مرحله اوّل و دوم زیرسازی و روسازی مسیر و دپوی خط 6 متروی تهران 
انجام مطالعات و طراحی مرحله اوّل و دوم زیرسازی و روسازی مسیر و دپوی خط 6 متروی تهران  - تصویر 1

انجام مطالعات و طراحی مرحله اوّل و دوم زیرسازی و روسازی مسیر و دپوی خط 6 متروی تهران 

1386/07
زیرسازی و روسازی

انجام مطالعات و طراحی مرحله اوّل و دوم زیرسازی و روسازی مسیر و دپوی خط 6 متروی تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

طراحی

مشاور کارفرما

بهرو

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

-

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

2.589

زمان شروع

1386/07

زمان اتمام

1388/02

 

کمی منتظر بمانید...