صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام مطالعات و طراحی مرحله اوّل کنار گذر نیشابور 
انجام مطالعات و طراحی مرحله اوّل کنار گذر نیشابور  - تصویر 1

انجام مطالعات و طراحی مرحله اوّل کنار گذر نیشابور 

1385/12
خطوط ریلی و مسیر

انجام مطالعات و طراحی مرحله اوّل کنار گذر نیشابور

نام کارفرمای اصلی

وزارت راه و شهرسازی

نوع خدمات

طراحی

مشاور کارفرما

-

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

-

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

93

زمان شروع

1385/12

زمان اتمام

1386/03

 

کمی منتظر بمانید...