صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام مطالعات و نظارت ادامه خط یک متروی تهران به فرودگاه امام خمینی (ره) 
انجام مطالعات و نظارت ادامه خط یک متروی تهران به فرودگاه امام خمینی (ره)  - تصویر 1

انجام مطالعات و نظارت ادامه خط یک متروی تهران به فرودگاه امام خمینی (ره) 

1383/07
ایستگاه مترو

انجام مطالعات و نظارت ادامه خط یک متروی تهران به فرودگاه امام خمینی (ره) 

 نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 

 نوع خدمات

طراحی

 مشاور کارفرما

-

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 مرحله اول 127

 زمان شروع

 1383/07

 زمان اتمام

1384/02


 

کمی منتظر بمانید...