صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام مطالعات و نظارت بر تونلها و هواکشها و ایستگاههای خط 4 مترو
انجام مطالعات و نظارت بر تونلها و هواکشها و ایستگاههای خط 4 مترو - تصویر 1

انجام مطالعات و نظارت بر تونلها و هواکشها و ایستگاههای خط 4 مترو

1377/01
ایستگاه مترو

نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 نوع خدمات

طراحی و نظارت

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

به روش سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

  3،138

 زمان شروع

 1377/01

 زمان اتمام

1380/07کمی منتظر بمانید...