صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام مطالعات و نظارت بر تکمیل زیرسازی و روسازی خط راه آهن تهران – کرج
انجام مطالعات و نظارت بر تکمیل زیرسازی و روسازی خط راه آهن تهران – کرج - تصویر 1

انجام مطالعات و نظارت بر تکمیل زیرسازی و روسازی خط راه آهن تهران – کرج

1377/01
ایستگاه مترو

نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 نوع خدمات

طراحی و نظارت

 مشاور کارفرما

-

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

جهاد نصر- راموز- اسکان ایران- پارس تکنو/ سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

18،761

 زمان شروع

1377/1 

 زمان اتمام

1379/06


کمی منتظر بمانید...