صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / تجهیزات ویژه و خدمات مهندسی و مدیریت هماهنگی و یکپارچه سازی و فصل مشترک های پروژه خط 2 قطار شهری شیراز
تجهیزات ویژه و خدمات مهندسی و مدیریت هماهنگی و یکپارچه سازی و فصل مشترک های پروژه خط 2 قطار شهری شیراز - تصویر 1

تجهیزات ویژه و خدمات مهندسی و مدیریت هماهنگی و یکپارچه سازی و فصل مشترک های پروژه خط 2 قطار شهری شیراز

1395/03/01
تجهیزات

تجهیزات ویژه و خدمات مهندسی و مدیریت هماهنگی و یکپارچه سازی و فصل مشترک های پروژه خط 2 قطار شهری شیراز

نام کارفرمای اصلی

سازمان قطار شهری شیراز و حومه

نوع خدمات

طراحی و یکپارچه سازی

نوع قرارداد پیمانکار

به روش EPC

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

33.400

زمان شروع

1395/03/01

زمان اتمام

ناتمام


کمی منتظر بمانید...