صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / خدمات مرحله سوم ده ایستگاه زیرزمینی و نیز سازه هایی وابسته خط 6 مترو تهران
خدمات مرحله سوم ده ایستگاه زیرزمینی و نیز سازه هایی وابسته خط 6 مترو تهران - تصویر 1

خدمات مرحله سوم ده ایستگاه زیرزمینی و نیز سازه هایی وابسته خط 6 مترو تهران

1390/04
ایستگاه مترو

خدمات مرحله سوم ده ایستگاه زیرزمینی و نیز سازه هایی وابسته خط 6 مترو تهران

 نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 نوع قرارداد

نظارت

 مشاور کارفرما

شرکت مهندسین مشاور بهرو

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

شرکت آهاب/ سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 نظارت عالیه کارگاهی بر اساس بخشنامه ها 6887

 زمان شروع

 1390/04

 زمان اتمام

1392/12 

 

کمی منتظر بمانید...