صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت خط 2 قطار شهری شیراز
خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت خط 2 قطار شهری شیراز - تصویر 1

خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت خط 2 قطار شهری شیراز

1393/02/01
ایستگاه مترو

خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت خط 2 قطار شهری شیراز

نام کارفرمای اصلی

سازمان قطار شهری شیراز و حومه

نوع خدمات

مشاور کارفرما

نوع قرارداد پیمانکار

به روش EPC

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

84.994

زمان شروع

1393/02/01

درصد پیشرفت

70%

کمی منتظر بمانید...