صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / ارائه خدمات مهندسی مرحله دوم (طراحی تفصیلی) و مرحله سوم جهت نظارت (عالیه و کارگاهی) پروژه زیرگذر گلوبندک
ارائه خدمات مهندسی مرحله دوم (طراحی تفصیلی) و مرحله سوم جهت نظارت (عالیه و کارگاهی) پروژه زیرگذر گلوبندک - تصویر 1
ارائه خدمات مهندسی مرحله دوم (طراحی تفصیلی) و مرحله سوم جهت نظارت (عالیه و کارگاهی) پروژه زیرگذر گلوبندک - تصویر 2

ارائه خدمات مهندسی مرحله دوم (طراحی تفصیلی) و مرحله سوم جهت نظارت (عالیه و کارگاهی) پروژه زیرگذر گلوبندک

1398/11/14
سیویل

ارائه خدمات مهندسی مرحله دوم (طراحی تفصیلی) و مرحله سوم جهت نظارت (عالیه و کارگاهی) پروژه زیرگذر گلوبندک

 نام کارفرمای اصلی

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

نوع خدمات

طراحی و نظارت

نوع قرارداد پیمانکار

به روش سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

19.830

 زمان شروع

 1398/11/14

 درصد پیشرفت

70%

برچسب‌ها:   
کمی منتظر بمانید...