صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مرحله اول روسازی و تعیین سیستم شهر جدید گلبهار، مجلسی، بهارستان و فولادشهر
مرحله اول روسازی و تعیین سیستم شهر جدید گلبهار، مجلسی، بهارستان و فولادشهر - تصویر 1

مرحله اول روسازی و تعیین سیستم شهر جدید گلبهار، مجلسی، بهارستان و فولادشهر

1391/04/01
زیرسازی و روسازی

مرحله اول روسازی و تعیین سیستم شهر جدید گلبهار، مجلسی، بهارستان و فولادشهر

 نام کارفرمای اصلی

 وزارت راه و شهرسازی

 نوع خدمات

 طراحی

 مشاور کارفرما

 تدبیر عمران ایرانیان 

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

 -

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 970

 زمان شروع

 1391/04

 زمان اتمام

 1392/08

 

کمی منتظر بمانید...