صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات امکان‌سنجی و فاز یک مجتمع ایستگاهی دولت آباد
مطالعات امکان‌سنجی و فاز یک مجتمع ایستگاهی دولت آباد - تصویر 1

مطالعات امکان‌سنجی و فاز یک مجتمع ایستگاهی دولت آباد

1400/02/19
سیویل

مطالعات امکان‌سنجی و فاز یک مجتمع ایستگاهی دولت آباد

نام کارفرمای اصلی

شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران و حومه

نوع خدمات

طراحی و مطالعات

نوع قرارداد پیمانکار

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

1500

زمان شروع

 1400/02/19

 درصد پیشرفت

%40کمی منتظر بمانید...