صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات طراحي مرحله دوم زیرسازی، روسازی خطوط ریلي، محوطه سازی و ساختمان های دپو پارکینگ خط 2 قطار شهری تبریز
مطالعات طراحي مرحله دوم زیرسازی، روسازی خطوط ریلي، محوطه سازی و ساختمان های دپو پارکینگ خط 2 قطار شهری تبریز - تصویر 1

مطالعات طراحي مرحله دوم زیرسازی، روسازی خطوط ریلي، محوطه سازی و ساختمان های دپو پارکینگ خط 2 قطار شهری تبریز

1396/03/30
سیویل

مطالعات طراحي مرحله دوم زیرسازی، روسازی خطوط ریلي، محوطه سازی وساختمان های دپو پارکینگ خط 2 قطار شهری تبریز

نام کارفرمای اصلی

سازمان قطار شهری تبریز

نوع خدمات

طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

EPC به روش

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

11015

زمان شروع

1396/03/30

زمان اتمام

ناتمامکمی منتظر بمانید...