صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات مترو سیستم و نظام بهره برداری شهرجدید، مجلسی، بهارستان و فولادشهر
مطالعات مترو سیستم و نظام بهره برداری شهرجدید، مجلسی، بهارستان و فولادشهر - تصویر 1

مطالعات مترو سیستم و نظام بهره برداری شهرجدید، مجلسی، بهارستان و فولادشهر

1391/04/01
ایستگاه مترو

مطالعات مترو سیستم و نظام بهره برداری شهرجدید، مجلسی، بهارستان و فولادشهر

 نام کارفرمای اصلی

 وزارت راه و شهرسازی

نوع خدمات

 طراحی

 مشاور کارفرما

 تدبیر عمران ایرانیان 

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

 -

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 1.640

 زمان شروع

1391/04 

 زمان اتمام

 1392/08

 

کمی منتظر بمانید...