صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات مرحله اول تقاطع غیر همسطح خیابان مردآباد - اتوبان کرج
مطالعات مرحله اول تقاطع غیر همسطح خیابان مردآباد - اتوبان کرج - تصویر 1

مطالعات مرحله اول تقاطع غیر همسطح خیابان مردآباد - اتوبان کرج

1378/06
خطوط ریلی و مسیر

نام کارفرمای اصلی

 شهرداری کرج

 نوع خدمات

طراحی

 مشاور کارفرما

-

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 54

 زمان شروع

 1378/06

 زمان اتمام

 1378/09


کمی منتظر بمانید...