صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات مرحله اول و دوم و سوم پایانه و مطالعات مرحله اول مسیر خط 2 قطار شهری کرج
مطالعات مرحله اول و دوم و سوم  پایانه و مطالعات مرحله اول مسیر خط 2  قطار شهری کرج - تصویر 1

مطالعات مرحله اول و دوم و سوم پایانه و مطالعات مرحله اول مسیر خط 2 قطار شهری کرج

1391/05/07
سیویل

مسیر خط 2  قطار شهری کرجمطالعات مرحله اول و دوم و سوم  پایانه و مطالعات مرحله اول 

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نوع خدمات

طراحی و نظارت

نوع قرارداد پیمانکار

EPC به روش

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

6.378

زمان شروع

1391/05/07

زمان اتمام

1399/03/31

کمی منتظر بمانید...