صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات مرحله دوم طراحی پل تقاطع جاده ماهدشت و بزرگراه کرج – قزوین
مطالعات مرحله دوم طراحی پل تقاطع جاده ماهدشت و بزرگراه کرج – قزوین - تصویر 1

مطالعات مرحله دوم طراحی پل تقاطع جاده ماهدشت و بزرگراه کرج – قزوین

1382/05
سیویل

مطالعات مرحله دوم طراحی پل تقاطع جاده ماهدشت و بزرگراه کرج – قزوین

نام کارفرمای اصلی

شهرداری کرج

نوع خدمات

طراحی

مشاور کارفرما

-

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

-

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

298

زمان شروع

1382/05

زمان اتمام

1382/09

 
کمی منتظر بمانید...