صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / تهیه اسناد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی دپوی خط 6 دولت آباد
تهیه اسناد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی دپوی خط 6 دولت آباد - تصویر 1

تهیه اسناد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی دپوی خط 6 دولت آباد

1400/06/02
سیویل

تهیه اسناد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی دپوی خط 6 دولت آباد

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

مطالعات سرمایه گذاری به روش مشارکت عمومی-خصوصی

نوع قرارداد پیمانکار

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

3000

زمان شروع

 1400/06/02

 درصد پیشرفت

%40
کمی منتظر بمانید...