صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات و طراحی مراحل اوّل و دوم و سوم زیرسازی و روسازی مسیر، پارکینگ و دپوی خط 6 متروی تهران 
مطالعات و طراحی مراحل اوّل و دوم و سوم زیرسازی و روسازی مسیر، پارکینگ و دپوی خط 6 متروی تهران  - تصویر 1

مطالعات و طراحی مراحل اوّل و دوم و سوم زیرسازی و روسازی مسیر، پارکینگ و دپوی خط 6 متروی تهران 

1387/02
زیرسازی و روسازی

مطالعات و طراحی مراحل اوّل و دوم و سوم زیرسازی و روسازی مسیر، پارکینگ و دپوی خط 6 متروی تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

طراحی

مشاور کارفرما

بهرو

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

-

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

مرحله 1 و2   3.253

زمان شروع

1387/02

زمان اتمام

1389/01

 

کمی منتظر بمانید...