صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات و طراحی مراحل اوّل و دوم و نظارت بر اجرای کار ادامه مسیرخط یک متروی تهران از ایستگاه حرم مطهر تا ایستگاه کهریزک 
مطالعات و طراحی مراحل اوّل و دوم و نظارت بر اجرای کار ادامه مسیرخط یک متروی تهران از ایستگاه حرم مطهر تا ایستگاه کهریزک  - تصویر 1

مطالعات و طراحی مراحل اوّل و دوم و نظارت بر اجرای کار ادامه مسیرخط یک متروی تهران از ایستگاه حرم مطهر تا ایستگاه کهریزک 

1386/11
ایستگاه مترو

مطالعات و طراحی مراحل اوّل و دوم و نظارت بر اجرای کار ادامه مسیرخط یک متروی تهران از ایستگاه حرم مطهر تا ایستگاه کهریزک

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

طراحی و نظارت

مشاور کارفرما

شرکت مهندسین مشاور گنو

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

شرکت های آمیتیس و چیلکو/ سه عاملی

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

مرحله اول 418 – مرحله دوم 275– مرحله سوم بر اساس بخشنامه

زمان شروع

1386/11

زمان اتمام

1390/12

 

کمی منتظر بمانید...