صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات و طراحی مرحله اول دپوی دولت آباد خط 6 متروی تهران
مطالعات و طراحی مرحله اول دپوی دولت آباد خط 6 متروی تهران - تصویر 1

مطالعات و طراحی مرحله اول دپوی دولت آباد خط 6 متروی تهران

1397/05/31
سیویل

مطالعات و طراحی مرحله اول دپوی دولت آباد خط 6 متروی تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

-

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

5.000

زمان شروع

1397/05/31

زمام اتمام

1399/09/01

 

کمی منتظر بمانید...