صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات و طراحی مرحله اول پارکینگ شمالی خط 6 مترو تهران
مطالعات و طراحی مرحله اول پارکینگ شمالی خط 6 مترو تهران - تصویر 1

مطالعات و طراحی مرحله اول پارکینگ شمالی خط 6 مترو تهران

1397/05/31
ایستگاه مترو

مطالعات و طراحی مرحله اول پارکینگ شمالی خط 6 مترو تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

طراحی

 نوع قرارداد پیمانکار

-

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

2.500

زمان شروع

1397/05/31

زمان اتمام

1398/02

 

کمی منتظر بمانید...