صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / نظارت کارگاهی و عالیه تونل مکانیزه و ایستگاه های قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران
نظارت کارگاهی و عالیه تونل مکانیزه و ایستگاه های قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران - تصویر 1

نظارت کارگاهی و عالیه تونل مکانیزه و ایستگاه های قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران

1393/01/23
ایستگاه مترو

نظارت کارگاهی و عالیه تونل مکانیزه و ایستگاه های قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نوع خدمات

نظارت

نوع قرارداد پیمانکار

نظارت به روش سه عاملی

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

150.000

زمان شروع

1393/01/23

درصد پیشرفت

90%

کمی منتظر بمانید...