صفحه اصلی / مسیر و حمل و نقل ریلی / کانسپتی از نسل آینده خودروهای شهری با قابلیتها و کاربری های ویژه

کانسپتی از نسل آینده خودروهای شهری با قابلیتها و کاربری های ویژه

19/آذر/1397
مسیر و حمل و نقل ریلی
کانسپتی از نسل آینده خودروهای شهری با قابلیتها و کاربری های ویژه و موثر و درعین حال با فضای اختصاص یافته حداقلی

برچسب‌ها:   
کمی منتظر بمانید...