نتایج جستجو...
مقالات و انتشارات پرسنل مهندسین مشاور رهسازطرح

مقالات و انتشارات پرسنل مهندسین مشاور رهسازطرح

لیست مجموعه مقالات فنی و پژوهش‌های علمی-کاربردی در صنعت تونل‌سازی و فضاهای زیرزمینی خصوصا در حوزه مترو و راه‌سازی و ساختمان‌های صنعتی، اداری و مسکونی که توسط کادر فنی مهندسین مشاور رهساز طرح در سنوات گذشته تهیه و در سمینارها و کنفرانس‌ها و مجلات علمی در داخل و خارج از کشور ارائه شده است و با مراجعه به لینک مربوطه قابل دانلود می‌باشد .   ردیف نام و نام خانوادگی سمت عنوان مقالات و تالیفات محل انتشار مقاله/انتشارات کتاب 1 اسماعیل فصیحی مدیر بخش ژئوتکنیک وتونلسازی اثر جبهه كار مختلط بر عملكرد دیسكهای برشی در حفاری با TBM كنفرانس مكانيك سنگ ايران سال 1386 2 اسماعیل فصیحی مدیر بخش ژئوتکنیک وتونلسازی بررسی تأثیر حفر تونل خط 7 متروی تهران بر روی نشست سطح و پوشش لاینینگ تونل فاضلاب در یک تقاطع غیر هم سطح کنفرانس دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان 3 اسماعیل فصیحی مدیر بخش ژئوتکنیک وتونلسازی ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم تونل سازی سپر EPB با استفاده از روش های شبیه سازی مطالعه موردی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس 4 اسماعیل فصیحی مدیر بخش ژئوتکنیک وتونلسازی انتخاب ماشین حفاری مكانیزه مناسب برای حفر تونل قطعه شرقی- غربی خط 7 متروی تهران نشریه شماره 15مهندسی معدن 5 آرش دهاز کارشناس معماری نقش ورودی (محرمیت) در معماری سنتی ایرانی و تطبیق آن با دوران معاصر همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی و ایرانی – سال 95 6 آرمان نوین کارشناس تونل سازی Comparison between simultaneous backfilling methods with two components and single component grouts in EPB shield tunneling WTC 2015 , Dubrovnik, Croatia 7 آرمان نوین کارشناس تونل سازی Two Component Grout Admixtures Planning in Line 7 of Tehran Metro Project (E-W Lot)   WTC 2012, Bangkok 8 آرمان نوین کارشناس تونل سازی پیش بینی نرخ نفوذ و ضريب بهره وری ماشين حفاری TBM هفتمین کنفرانس تونل ایران، دانشگاه صنعتی شریف تهران، 1385 9 آرمان نوین کارشناس تونل سازی   بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه ( TBM ) در حفاری قطعه اول تونل انتقال آب کرج - تهران فصلنامه علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران، 1389 10 آرمین مقبلی کارشناس سازه بررسی تاثیر بارهای انفجاری بر تونل توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران سال 97 11 آرمین مقبلی کارشناس سازه بررسی ساختار نواری و خواص اپتیکی بلور فوتونیکی دو بعدی با ثابت دی الکتریک بزرگ چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران سال 94 12 آرمین مقبلی کارشناس سازه مطالعه آزمایشگاهی گسیختگی قالبی ورق های اتصال در اتصال جوشی نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران سال 93 13 آرمین مقبلی کارشناس سازه بررسی گسیختگی قالبی ورق های اتصال در اتصال جوشی با تسمه کششی-قسمت اول:مطالعه ازمایشگاهی هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران سال 93 14 آرمین مقبلی کارشناس سازه گسیختگی قالبی اتصال جوشی بادبندمتصل به ورق اتصال هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران سال 92 15 آرمین مقبلی کارشناس بخش سازه کاربرد روش تونل کاری کم عمق برای حفاری کراس اور در خاک های ضعیف پژوهش نامه حمل ونقل شماره 57 سال 97 16 آرمین مقبلی کارشناس سازه انتخاب روش بهینه ی عبور ماشین حفاری مکانیزه TBM در ایستگاه های مترو- مطالعه موردی؛ بخش توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران سال 97 17 پیام هادوی مدیر pmo 4D Modeling and BIM-Based Project Planning Using Constraint-Based Simulation Construction Research Congress (CRC)(2018) 18 پیام هادوی مدیر pmo مدل سازي چهاربعدي اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبيه سازي براي زمان بندي پروژه دهمين كنگره بين‌المللی مهندسی عمران سال 94 19 پیام هادوی مدیر pmo مدل سازي چهاربعدي اطلاعات ساختمان با استفاده از نرم افزار مديريت پروژه مبتني بر شبيه سازي ساخت چهارمین كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري سال 95 20 پیام هادوی مدیر pmo برنامه ريزي و كنترل پروژه با استفاده از شبيه سازي ساخت چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهری سال 95 21 پیام هادوی مدیر pmo زمان بندي پروژه با استفاده از روش شبيه سازي مقيد سومين همايش بين المللي سازه ايران سال 95 22 پیام هادوی مدیر pmo بهينه سازي منابع و تخمين ميانگين تامين مالي مورد نياز پروژه با استفاده از الگوريتم ژنتيك دهمین کنگره ملی مهندسی عمران سال96 23 پیام هادوی مدیر pmo آموزش برنامه‌نویسی VBA در اکسل – مقدماتی تا پیشرفته انتشارات ناقوس 24 پیام هادوی مدیر pmo Resource Optimization Using Genetic Algorithm in the Simulation-Based Project Planning Method CSCE Annual Conference and Annual General Meeting (2018) 25 پیمان یوسفی مدیر بخش ریلی Substructure Nonlinear Effects on Sleeper Design Pressure in Heavy Haul Railway Tracks Journal of transportation engineering, ASCE(2011) 26 پیمان یوسفی مدیر بخش ریلی مهندسی پل طراحی زیرسازه انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 27 پیمان یوسفی مدیر بخش ریلی راهنمای طراحی، ساخت و نظارت بر تونلسازی با استفاده از ماشین TBM از نوع متعادل کننده فشار زمین انتشارات پلیکان 28 پیمان یوسفی مدیر بخش ریلی تمهیدات به کار رفته در خط 6 متروی تهران درخصوص ارتعاش و لرزش های ناشی از حرکت قطار مجله حمل و نقل بهمن 96 29 شهرام شکریز کارشناس بخش سازه مقایسه روش های تحلیل ستتی و عددی روسازی راه آهن مجله دانشگاه تربیت مدرس 30 شهرام شکریز کارشناس بخش سازه مهندسی ارزش در طراحی ایستگاه های مترو با کاهش میلگرد مصرفی در خط 6 مترو تهران مجله حمل و نقل بهمن 96 31 شهرام شکریز کارشناس بخش سازه تدوین الگویی جهت تحلیل و طراحی روسازی راه آهن هفتمین کنفراس بین المللی عمران سال 85 32 شهرام شکریز کارشناس بخش سازه بررسی رفتار خاک در اثر عبور بار دینامیکی قطار کنفرانس پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن سال 94 33 شهرام شکریز کارشناس بخش سازه بررسی رفتار دینامیکی دال خط در تونلهای راه آهن شهری کنفرانس پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن سال 94 34 شهرام شکریز کارشناس بخش سازه Development of a New Method for underground structure modeling and design مقاله های پذیرفته شده در انجمن مهندسی کانادا در سال 2019 35 شهرام شکریز کارشناس بخش سازه Developing precious modeling of train induced vibration propagation in the buildings are vicinity of railway   مقاله های پذیرفته شده در انجمن مهندسی کانادا در سال 2019 36 شهرام شکریز کارشناس بخش سازه DEVELOPING AN APPROXIMATE APPROACH FOR VIBRATION AND NOISE ANALYSIS COMBINING FEM AND FTA GUIDELINE مقاله های پذیرفته شده در انجمن مهندسی کانادا در سال 2019 37 شهرام شکریز کارشناس بخش سازه تمهیدات به کار رفته در خط 6 متروی تهران درخصوص ارتعاش و لرزش های ناشی از حرکت قطار مجله حمل و نقل بهمن 96 38 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل "تاثیر خاک اطراف تونل های مترو بر میزان ارتعاشات واصله به سازه ها در اثر عبور قطار پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، تهران سال 97 39 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل شبیه سازی شبکه جریان آب درآبخوان آبرفتی پیرامون تونل های مکانیزه و برآورد دبی ورودی با استفاده از روش عددی اجزاء محدودتوسط نرم افزار Seep/w " سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران، تهران- دانشگاه تهران سال 97 40 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل بررسی تاثیر تزریق غلظتهای مختلف فوم محلول در آب بر سایندگی خاک در حفاری زمین های نرم سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران، تهران ساال 96 41 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک خط A مترو قم دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز سال 96 42 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل تحلیل عددی تاثیر فشار آب حفره ای و خصوصیات تونل بر روی آب ورودی به تونل نوسود به وسیله نرم افزار UDEC چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران سال 95 43 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل مروری بر برنامه ریزی، اجرا و پایش تونل سازی NATM در پروژه خط 6 متروی تهران چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران ، تهران سال 95 44 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل بررسی تاثیر تزریق غلظتهای مختلف فوم محلول در آب بر سایندگی خاک در حفاری زمینهای نرم دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ، تهران سال94 45 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل ارزیابی پتانسیل روانگرایی در سازه های زیرزمینی ( مطالعه موردی قطعه شرقی- غربی تونل خط 7 متروی تهران) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل سال 92 46 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل ارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبی"، هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، مشهد سال 92 47 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایش سرشار CAI ) و درصد کوارتز معادل EQC )برای نمونه هایی از سنگهای ایران"، هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، مشهد سال 92 48 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل بررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاه LCPC "، شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز سال 91 49 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل تخمین آب ورودی به تونل با استفاده روش های تحلیلی و تجربی (مطالعه موردی: تونل انتقال آب از بند انحرافی چهل چای به پشت سد نرماب)"، دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک، بابلسر سال 91 50 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل مقایسه نتایج روش های تحلیلی و عددی با مقادیر واقعی فشار جبهه کار ناهمگن در حفاری با ماشین EPB TBM مطالعه موردی : خط 7 متروی تهران ، قطعه شرقی، غربی، شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز سال 91 51 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل مقایسه نتایج روش های تحلیلی و عددی با مقادیر واقعی فشار جبهه کار ناهمگن در حفاری با ماشین EPB TBM مطالعه موردی: خط ٧ متروی تهران، قطعه شرقی- غربی سی و یکمین همایش علوم زمین، تهران سال 91 52 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل نحوه ی بررسی سایندگی سنگ های مختلف با دستگاه سرشار"، اولین همایش زمین شناسی فلات ایران، کرمان سال 91 53 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل بررسی خطر گلگرفتگی در سنگهای رسی (آرژیلیتی) تونل اسپر"، هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، شاهرود سال 90 54 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل بررسی نقش افت سطح آب زیرزمینی و پارامترهای مهندسی خاک در پدیده فرونشست مسیرتونل راه آهن تهران تبریز در منطقه 17 تهران"، ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، تهران سال 88 55 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل حفر تونل در محیطهای حاوی گاز H2S "، پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، تهران سال 86 56 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل بررسی پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ های دربرگیرنده تونل انحراف سد درونگر"، کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران سال 83 57 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل بررسی ویژگیهای ساختاری و پارامترهای مقاومتی توده های سنگی، در امتداد مسیر تونل کلات"، هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شاهرود سال 83 58 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل تحلیل برگشتی پارامترهای هیدرودینامیکی محیط متخلخل پیرامون بخش شرقی تونل 7 مترو تهران با استفاده ازگالری های زهکش در نرم-افزار PLAXIS و FLAC ". نشریه: پژوهش های دانش زمین، بهار 1398, دوره 1، صفحه 109تا صفحه 128. 59 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در تونل سازی با EPB-TBM "، مجله ی مهندسی عمران شریف، دوره ۳۲ ، شماره4 60 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل ارزیابی سایشابزار برشی در تونلسازی مکانیزه در زمینهای نرم- مطالعه موردی:تونل قطعه شمالی- جنوبی خط 7 متروی تهران"، فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دوره ۴ ، شماره2 61 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل بررسی عوامل سنگ شناسی مؤثر در میزان سایندگی کانی ها به کمک دستگاه LCPC "، فصلنامه زمین شناسی مهندسی، دوره ۸ ، شماره 2 62 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشین EPB "، فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دوره ۳ ، شماره2 63 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل انتخاب مناسبترین مجموعهی بهسازی خاک در حفاری مکانیزهی تونل خط 7متروی تهران" فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دوره ۲ ، شماره2 64 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Investigation of the Geological and Geotechnical Characteristics ofDaroongar Dam, Northeast Iran Geotechnical and Geological Engineering, (2011) 65 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Hazards of mechanized tunnel excavation in H2S bearing ground in Aspar tunnel, Iran Environmental Earth Sciences, (2011) 66 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Engineering geological investigations of mechanized tunneling in soft ground: A case study, East–West lot of line 7, Tehran Metro, Iran Engineering Geology, (2013) 67 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Introduction of an empirical TBM cutter wear prediction model for pyroclastic and mafic igneous rocks; a case history of Karaj water conveyance tunnel, Iran Tunnelling and Underground Space Technology,(2014) 68 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل TBM performance and disc cutter wear prediction based on ten years experience of TBM tunnelling in Iran Geomechanics and Tunnelling, (2015) 69 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Utilizing water, mineralogy and sedimentary properties to predict LCPC abrasivity coefficient Bulletin of Engineering Geology and the Environment, (2015) 70 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Correlation of equivalent quartz content, Slake durability index and Is50 with Cerchar abrasiveness index for different types of rock International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, (2016) 71 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Evaluation of tool wear in EPB tunneling of Tehran Metro, Line 7 Expansion Tunnelling and Underground Space Technology, (2017) 72 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Evaluating the Relationships Between NTNU/SINTEF Drillability Indices with Index Properties and Petrographic Data of Hard Igneous Rocks Rock Mechanics and Rock Engineering, (2017) 73 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Experimental and laboratory assessment of clogging potential based on adhesion Bulletin of Engineering Geology and the Environment, (2017) 74 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Rock Conditioning in EPB-Tunneling, Case Study: Southern Extension of Tehran Metro Line 6 ITA.AITES WORLD TUNNEL CONGRESS (WTC 2018-Dubai) 75 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل NATM Tunneling in Urban Area, A Review of Planning, Executing, and Monitoring in Tehran Metro Line 6 ITA . AITES WORLD TUNNEL CONGRESS (WTC 2018-Dubai) 76 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Performance analysis of tunnel-boring machine by probabilistic systems approach Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering, (2018) 77 صادق طریق ازلی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل Influence of consistency index on soil conditioning in EPB-TBM tunneling . publication descriptionITA-AITES WORLD TUNNEL CONGRESS (WTC-2019) 78 صادق طریق ازلی و محمد فروغی عضو هئیت مدیره و مدیرعامل راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونل‌سازی مکانیزه شهری انتشارات مهرگان 79 علی میرمعینی کارشناس بخش ناوگان ریلی ریزش در تونلسازی روش NATM شرکت قطار شهری تهران و حومه (مترو) 80 علی میرمعینی کارشناس بخش ناوگان ریلی تدوین دستورالعمل ایمنی کار در نزدیک خطوط راه آهن دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران 81 علی میرمعینی کارشناس بخش ناوگان ریلی استفاده از تکنیک های پیش‏تنیده و پیش‏کشیده در ساخت متروی تهران سمینار مهندسی راه آهن (دانشگاه وست مینیستر انگلستان) 82 محمد فروغی مدیر پروژه بررسی تأثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین در تونلسازی مکانیزه در زمین نرم (مطالعه موردی تونل قطعه شرقی غربی خط 7 مترو تهران) نشریه علمی پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دوره1، شماره1، زمستان 1391. 83 محمد فروغی مدیر پروژه Building Risk Assessment for Safe Tunneling In an Urban Area, Case Study: Tehran Metro Line7 بانکوک تایلند سال 2012 84 محمد فروغی مدیر پروژه Feasibility of Ground Improvement Techniques for Safe Tunneling in Urban Environments , Tehran Metro Line7 بانکوک تایلند سال 2012 85 محمد فروغی مدیر پروژه ضابطه شماره 695: اهنماي عمليات ابزاربندي و رفتارنگاري در تونلسازي مكانيزه شهری نظام فنی و اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور. 86 محمد فروغی مدیر پروژه مدیریت ریسک به منظور کاهش مخاطرات و عبور از زیر بافت مسکونی مجله حمل و نقل بهمن 96 87 محمد فروغی مدیر پروژه The effect of back-fill grout characteristics on long-term ground settlement induced by shield tunneling Virtual – Geo (2020) 88 محمد فروغی مدیر پروژه Feasibility of Intelligent Models for Prediction of Utilization Factor of TBM Journal of Geotechnical and Geological Engineering(2020) 89 محمد فروغی مدیر پروژه Evaluation of Long-term Settlement Induced by Shield Tunnelling Case study:Tehran Metro Line 7 (East-West Lot) WTC 2015 , Dubrovnik, Croatia 90 محمد فروغی مدیر پروژه بررسی عملکرد ماشین‌های حفاری تمام مقطع تونل با استفاده از مدل NTH نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن، دوره1، شماره1، سال 1385 91 محمد فروغی مدیر پروژه کتاب راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونل‌سازی مکانیزه شهری انتشارات قرب نوح (ع) 92 محمدرضا احمدی صادقیه مدیر پروژه و قائم مقام مدیر عامل کنترل کیفیت در پروژه خط 6 متروی تهران مجله حمل و نقل بهمن 96  

29/دی/1399
مراسم کلنگ‌زنی پروژه احداث پایانه آزادگان و آغاز عملیات اجرایی توسعه جنوبی خط 3 متروی تهران با حضور شهردار

مراسم کلنگ‌زنی پروژه احداث پایانه آزادگان و آغاز عملیات اجرایی توسعه جنوبی خط 3 متروی تهران با حضور شهردار

برگزاری 2 اتفاق مهم و همزمان برای خط 3 مترو روز دوشنبه 19 آبان ماه 1399مراسم کلنگ زنی پایانه 50 هکتاری آزادگان و همچنین آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه جنوبی خط 3مترو، با حضور شهردار تهران و به طور همزمان برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) خط 3 مترو به طول 37 کیلومتر و با 24 ایستگاه، یکی از خطوط هفتگانه شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی پایتخت به حساب می آید که امسال اتفاقات ارزنده ای در آن رخ خواهد داد؛ از افتتاح پست برق قلعه مرغی و نصب 3 هواکش میان تونلی و 3 هواساز ایستگاهی گرفته تا بهره برداری از ایستگاه اقدسیه و برخی ورودی های جدید برای ایستگاه های افتتاح شده قبلی. اما روز دوشنبه هفته جاری، به طور همزمان مراسم کلنگ زنی پروژه ساخت پایانه آزادگان و نیز آغاز عملیات اجرایی بخش توسعه جنوبی خط 3 برگزار خواهد شد. پایانه 50 هکتاری آزادگان در انتهای جنوبی خط 3 مترو و در منطقه 18 واقع شده است. احداث این پایانه که نقش مهمی در فراهم ساختن امکان افزایش ناوگان و تعداد جابجایی مسافران، سهولت در سرویس، نگهداری و تعمیرات قطارها و در نهایت کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط 3 خواهد داشت، در 3 فاز پیش بینی شده است که در صورت تامین منابع مالی، فاز نخست آن سال آینده به بهره برداری می رسد. از طرف دیگر به منظور تسهیل دسترسی اهالی منطقه 18 به شبکه مترو و با توجه به طرح های توسعه ای آینده خط 3 که قرار است به متروی اسلامشهر متصل شود، عملیات اجرایی پروژه توسعه جنوبی خط 3 نیز روز دوشنبه 19 آبان ماه رسما شروع خواهد شد؛ به این ترتیب خط 3 که هم اکنون آخرین ایستگاه آن ایستگاه آزادگان است، از زیر خط راه آهن سراسری عبور کرده و به ایستگاهی جدید در مجاورت بیمارستان در حال احداث کودکان حکیم و سپس در فاز بعد و به میدان الغدیر منتهی می شود. این دو اتفاق مهم، تحولی محسوس در کارایی و بازدهی خط 3 متروی تهران ایجاد کرده و سطح خدمات رسانی آن را به شکلی اساسی ارتقا خواهد داد.

17/آبان/1399
خدمات مشاور کارفرما در پروژه عملیات اجرایی دپوی جنوبی خط 3 متروی تهران (پایانه آزادگان)

خدمات مشاور کارفرما در پروژه عملیات اجرایی دپوی جنوبی خط 3 متروی تهران (پایانه آزادگان)

خدمات مشاور کارفرما برای عملیات اجرایی پایانه جنوبی خط 3 متروی تهران (پایانه آزادگان)  نام  کارفرمای اصلی   شرکت راه آهن شهری تران و حومه (مترو) نوع خدمات مشاورکارفرما  نوع قرارداد پیمانکار به روش EPC  مبلغ قرارداد (میلیون ریال) 73.722  زمان  شروع   1399/09/01  درصد پیشرفت 0% مشخصات و ویژگی ها: پایانه آزادگان در منتهی‌الیه جنوب غربی محدوده شهر تهران در منطقه 18 واقع شده است. این پایانه در زمینی به مساحت 21 هکتار با طول ریل گذاری 23 کیلومتر و با 52 سوزن و 1 دابل کراس اور  جهت اتصالات و انشعاب خطوط ریلی طراحی گردیده است. در این پایانه علاوه بر توقف شبانه 48 رام قطار160 متری خط 3، مراکز تعمیراتی ناوگان و تجهیزات ثابت تا سطح 3 تعمیراتی دیده شده است. ساختمان‌های تعمیرات سبک، سالن رنگ آمیزی، سالن شستشوی اتوماتیک، سالن تراش چرخ، ساختمان خودرو امداد قطارها، مراکز تامین توان ( TPS و LPS ) و...، مجموعه ساختمان‌های خدمات فنی به ناوگان و قطارها میباشند. علاوه بر آن ساختمان‌های کنترل و پشتیبانی خط ( OCC )، استراحتگاه راهبران قطارها، مرکز اداری و رستوران، ساختمان آتشنشانی و...، سایر فضاهای ساختمانی طراحی شده در محوطه دپو و پارکینگ دولت آباد را تشکیل میدهند. در مجموع این پایانه شامل 16 ساختمان اداری و صنعتی به مساحت تقریبی 70 هزار متر مربع می­‌باشد.

1399/08/12
امروز با حضور رئیس‌جمهور، مترو به شهر جدید هشتگرد رسید.

امروز با حضور رئیس‌جمهور، مترو به شهر جدید هشتگرد رسید.

افزایش میزان شهرنشینی در سال­های اخیر و تمرکز بالای جمعیتی در کلان شهرها و به خصوص تهران باعث شده تا هزینه­‌های جاری زندگی به شدت افزایش یافته و به تبع آن ضمن افزایش آلودگی شهرهای بزرگ و اتلاف بالای زمان ناشی از ترافیک مسافرت­های درون شهری باعث شده تا تمایل به مهاجرت به شهرهای اقماری افزایش یابد. با توجه به عدم کفایت زیرساخت شهرهای اقماری موجود از منظر مسکن و خدمات اجتماعی و رفاهی، ساخت شهرهای جدید از دهه 60 در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت. شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها، برای اسکان حداقل سی هزار نفر ‌به اضافه ساختمان­ها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشور‌اعلام کند و وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده اقدام نماید. در این راستا و به منظور جذب سرریز جمعیت کلان­شهرهای کرج و تهران، شهر جدید هشتگرد در اواخر دهه 60 مکان‌یابی و عملیاتی شد. برآورد اولیه براساس طرح جامع و طرح توسعه شهری این است که شهر جدید هشتگرد ظرفیت جذب 600 هزار نفر جمعیت را در دهه 90 دارد اما مطابق با سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 جمعیت ساکن در این شهر بالغ بر 40 هزار نفر بوده و پیش­بینی می­شود در حال حاضر حدود 80 هزار جمعیت در این شهر اسکان داشته باشند. در کنار کمبود زیرساخت­های لازم شهری، نبود سیستم حمل و نقل مناسب یکی از مهمترین دلایل عدم نیل به اهداف کلان جذب جمعیت در این شهر به شمار می­رود. لذا به منظور تشویق مردم جهت اسکان در شهر جدید هشتگرد و استمرار اقامت در آن در جهت نیل به اهداف افق پیش­بینی شده برای شهر، راه اندازی سیستم ارتباطی ارزان، ایمن و سریع بین شهری، با احداث قطار برقی در دستور کار قرار گرفت، که با عنایت به وجود راه آهن سریع السیر تهران ـ کرج و امکان توسعه آن به سمت هشتگرد، برقراری ارتباط این شهر جدید با تهران با کیفیت مناسب و هزینه کمتری میسر شده است. مسیر تهران ـ کرج ـ قزوین یکی از پرترافیک­ترین آزادراه‌های کشور است که گشایش قطار برقی هشتگرد و اتصال آن به تهران از طریق خط 5 متروی تهران به روان سازی ترافیک این آزادراه کمک شایانی می­کند و مسافران با استفاده از این خط ارتباطی سفرهای روزانه خود را با سهولت و کیفیت بالایی انجام خواهند داد. با توسعه خطوط ریلی به ویژه اتصال شهرهای حومه‌ای به شهرهای مادر از طریق مترو و قطار برقی، ضمن جذب جمعیت در این شهرها گام‌های مهمی برای کاهش آلودگی هوای کلان­شهرها خواهد بود و به طور قطع با راه­اندازی متروی هشتگرد شاهد کاهش سفرهای خودرویی به تهران از شهرهای حومه خواهیم بود . مطالعات اولیه طرح ایستگاه قطار برقی هشتگرد از اوایل دهه 70 توسط مهندسین مشاور رهساز طرح زیر نظر شرکت عمران شهرهای جدید آغاز و گزارش­‌های مورد نیاز ارائه گردید. مطالعات نهایی ایستگاه نیز از سال 1390 توسط مهندسین مشاور رهساز طرح ادامه یافت و با بهره­گیری از نتایج این مطالعات، عملیات اجرایی احداث ایستگاه توسط گروه مهندسی سپاسد از سال 1391 آغاز شد. ایستگاه هشتگرد یکی از دو ایستگاه مد نظر در این خط بوده که با مساحتی حدود 22000 مترمربع عنوان بزرگترین ایستگاه سطحی در کشور را به خود اختصاص داده است.  بهره­‌برداری از قطار برقی گلشهر کرج ـ شهر جدید هشتگرد بر عهده شرکت بهره ‌برداری متروی تهران   و حومه خواهد بود که با هماهنگی­‌های به عمل آمده، در ادامه خط 5 متروی تهران (از صادقیه به کرج) فعالیت می­کند. شرکت عمران شهرهای جدید چندی پیش دو رام قطار برای خط   گلشهر کرج ـ شهرجدید هشتگرد خریداری کرده که به منظور تأمین سرفاصله حرکت قطار در خط تهران ـ کرج ـ هشتگرد بهره برداری خواهند شد. این خط به طول ۲۶ کیلومتر و با قابلیت جابجایی 250 هزار مسافر در روز با اعتباری بالغ بر 1000 میلیارد تومان و با پیگیری­‌ها و حمایت­‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی و تسریع عملیات اجرایی در سال اخیر با حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در روز سه شنبه 1398/10/10 به بهره‌­برداری رسیده و یکی از پروژه‌­های ملی تأثیرگذار در استان البرز و به تبع آن تهران خواهد بود که با راه اندازی آن افزون بر روان سازی ترافیک در آزاد راه تهران ـ کرج ـ قزوین، بسترساز ترغیب مردم برای سکونت در شهر جدید هشتگرد خواهد شد. 

10/دی/1398
مطالعات و طراحی مرحله اول دپوی دولت آباد خط 6 متروی تهران

مطالعات و طراحی مرحله اول دپوی دولت آباد خط 6 متروی تهران

مطالعات و طراحی مرحله اول دپوی دولت آباد خط 6 متروی تهران نام کارفرمای اصلی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) نوع خدمات طراحی نوع قرارداد پیمانکار - مبلغ قرارداد (میلیون ریال) 5.000 زمان شروع 1397/05/31 زمام اتمام 1399/09/01 مشخصات و ویژگی ها: پایانه دولت آباد در منتهی الیه جنوب شرقی محدوده شهر تهران و در منطقه دولت آباد واقع شده است. این پایانه بزرگترین پایانه قطارهای مترویی موجود در ایران و خاورمیانه بوده و در زمینی به مساحت 44 هکتار و جهت توقف 58 رام قطار با طول 140 متر طراحی گردیده است. طول ریل گذاری در این پایانه 21 کیلومتر و دارای 93دستگاه سوزن و 3 دستگاه دابل کراس اور جهت اتصالات و انشعاب خطوط ریلی میباشد. دراین پایانه علاوه بر محل توقفگاه شبانه قطارها، مراکز تعمیراتی ناوگان و تجهیزات ثابت خط6 و خطوط 8، 9، 10و 11 مترو تهران تا سطح 5 تعمیراتی که بالاترین سطح تعمیرات میباشد، دیده شده است. ساختمان های تعمیرات سنگین و سبک، سالن رنگ آمیزی، سالن شستشوی اتوماتیک،سالن تراش چرخ، ساختمان خودرو امداد قطارها، مراکز تامین توان ( TPS و LPS ) و... ، مجموعه ساختمان های خدمات فنی به ناوگان و قطارها میباشند. علاوه بر آن ساختمان های کنترل و پشتیبانی خط( OCC )، استراحتگاه راهبران قطارها، مرکز اداری و رستوران، ساختمان آتشنشانی و...، سایر فضاهای ساختمانی طراحی شده در محوطه دپو و پارکینگ دولت آباد را تشکیل میدهند.در مجموع این پایانه شامل 25 ساختمان اداری و صنعتی  به مساحت 120هزار متر مربع می­باشد.  

1397/05/31
مطالعات مرحله اول و دوم و سوم  پایانه و مطالعات مرحله اول مسیر خط 2  قطار شهری کرج

مطالعات مرحله اول و دوم و سوم پایانه و مطالعات مرحله اول مسیر خط 2 قطار شهری کرج

مسیر خط 2  قطار شهری کرج مطالعات مرحله اول و دوم و سوم  پایانه و مطالعات مرحله اول  نام کارفرمای اصلی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه نوع خدمات طراحی و نظارت نوع قرارداد پیمانکار EPC به روش مبلغ قرارداد (میلیون ریال) 6.378 زمان شروع 1391/05/07 زمان اتمام 1399/03/31 مشخصات و ویژگی ها: دپو و پارکینگ خط 2 قطار شهری کرج بصورت دو محل مجزا جهت احداث پارکینگ قطار ها و دپو تعمیرات خط طراحی شده است. پارکینگ خط2 مترو کرج در منطقه ملارد و در زمینی به مساحت 2 هکتار و ساختمانی با مساحت 20هزار متر مربع  طراحی و اجرا گردیده است. طول ریل گذاری در محدوده پارکینگ 8 کیلومتر و دارای 9 سوزن و1دستگاه دابل کراس اور جهت اتصالات و انشعاب خطوط ریلی در محوطه میباشد.  همچنین دپو تعمیراتی اخط 2 مترو کرج در منطقه کمالشهر و در زمینی به مساحت 27 هکتار با 20کیلومتر  طول ریل گذاری که دارای 32دستگاه سوزن ،2 دستگاه کراس اور و1 دستگاه دابل کراس اور جهت اتصالات و انشعاب خطوط ریلی احداث گردیده است. سطح تعمیرات در این دپو سطح 5(اساسی) میباشد. دراین پایانه مراکز تعمیراتی ناوگان و تجهیزات ثابت خط2 مترو کرج شامل ساختمان های تعمیرات سنگین و سبک، سالن رنگ آمیزی، سالن شستشوی اتوماتیک،سالن تراش چرخ، ساختمان خودرو امداد قطارها، مراکز تامین توان ( TPS و LPS ) و... ، مجموعه ساختمان های خدمات فنی به ناوگان و قطارها لحاظ گردیده شده است. علاوه بر آن ساختمان های کنترل و پشتیبانی خط( OCC )، استراحتگاه راهبران قطارها، مرکز اداری و رستوران، ساختمان آتشنشانی و...، سایر فضاهای ساختمانی را تشکیل میدهند. این پایانه شامل31 ساختمان اداری و صنعتی  به مساحت تقریبی60 هزار متر مربع می­باشد.

1391/05/07
کمی منتظر بمانید...