صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات بهسازی محور کرسف-سهرورد، زنجان، ایران
مطالعات بهسازی محور کرسف-سهرورد، زنجان، ایران - تصویر 1

مطالعات بهسازی محور کرسف-سهرورد، زنجان، ایران

1401/05/29
خطوط ریلی و مسیر

فاکتور / پارامتر

مشخصات

نام پروژه

بهسازی محور کرسف سهرود زنجان

کارفرما

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

مشخصات کارفرما

آدرس وب سایت: imidro.gov.ir

ایمیل: info@imidro.gov.ir

شماره تماس: 2141868000 0098

شماره قرارداد

12657 و 1402/114660

نوع قرارداد

طراحی و ساخت (دو عاملی)

تاریخ شروع

29/5/1401

تاریخ پایان

در حال اجرا

مدت زمان پروژه

در حال اجرا

مشخصات کلیدی پروژه

·         طول این محور برابر 328+14 کیلومتر می‌باشد، که از کیلومتر  911.22+3 تا کیلومتر 800+6 نوسازی و کیلومتر 500+6 الی کیلومتر 139.77+11 بهسازی مسیر انجام شد.

·         در طراحی مقاطع عرضی این پروژه با توجه به حجم ترافیک عبوری از هر محور تصمیم بر آن شد تا بخش نوسازی مسیر (کمربندی کرسف) به صورت یک خط رفت و برگشتی طراحی شود و عرض هر یک از خطوط برابر 3.6 متر در نظر گرفته شده، همچنین برای بخش بهسازی مسیر تصمیم بر آن شد تا افزایش عرض جاده محور موجود  از سمت غرب اعمال شود.

·         این مسیر با توجه به دسته بندی‌های آیین‌نامه معابر برون شهری در رده راه‌های جمع‌ و پخش کننده قرار گرفته و حداکثر سرعت طراحی در نظر گرفته شده برای این محور برابر 80 کیلومتر بر ساعت می‌باشد.

·         با توجه به برآورد‌های ترافیکی انجام شده، روسازی مناسب برای این طرح در 10 ساله اول شامل 4 لایه با مشخصات زیر می باشد. یک لایه اساس به ارتفاع 15 سانتی‌متر، یک لایه زیراساس به ارتفاع 15 سانتی‌متر، دولایه آسفالت شامل 6 سانتی‌متر بیندر و 4 سانتی‌متر توپیکا می‌باشد.

چالش ها و محدودیت ها

·          تملک زمین‌های شخصی

·         عدم امکان تغییر محور از محل فعلی و اجبار به بهسازی مسیر موجود به علت تبعات اجتماعی و اقتصادی اصلاح واریانت مسیر

شرح خدمات انجام شده

مطالعات:

·         مطالعات مرحله اول‌ بهسازی شامل مطالعات ترافیک، روسازی، زمین شناسی، هیدرولوژی و زیست محیطی

·         طراحی نقشه پلان، پروفیل و مقاطع عرضی تیپ در مرحله اول و دوم (تفضیلی)

·         برآورد ترافیکی محور در 20 سال آینده و پیش‌بینی طراحی روسازی لازم برای محور

·         تهیه نقشه ارزیابی به منظور تملک زمین‌های مورد نیاز

·         تهیه نقشه علائم و ایمنی به منظور افزایش ایمنی مسیر طراحی شده و موجود

·         اصلاح هندسی و طراحی تقاطع های مسیر

نظارت:

·         نظارت قبل از اجرا

·         نظارت در دوره حین اجرا (کنترل، فنی و پشتیبانی)

·         نظارت بعد از اجرا (خاتمه و تضمین)

راه حل های نوآورانه جهت مقابله با موانع

·         انتخاب روش بهینه و نوع بهسازی مسیر

·         تطبیق طرح با طرح‌های توسعه آتی محور و شهرهای واقع در طول مسیر از حیث جغرافیای گسترش شهری

·         ایجاد ظرفیت استفاده مشترک راه‌های دسترسی معدنی به عنوان بخشی از توسعه راه های سراسری کشور

دستاوردها

·         روان‌تر شدن ترافیک محور

·         حذف ترافیک وسایل نقلیه سنگین و کاهش ترافیک عبوری از محدوده شهری

·          کاهش استهلاک وسایل نقلیه

·         بهبود دسترسی و افزایش بهره‌ وری معادن منطقه


پروژه تقاطع غیرهمسطح سجاس در زنجان افتتاح شد

برچسب‌ها:    راهسازی بهسازی
کمی منتظر بمانید...