صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات مرحله اول تونل های موجود در مسیر طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس به استان های کرمان، خراسان جنوبی و رضوی
مطالعات مرحله اول تونل های موجود در مسیر طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس  به استان های کرمان، خراسان جنوبی و رضوی  - تصویر 1

مطالعات مرحله اول تونل های موجود در مسیر طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس به استان های کرمان، خراسان جنوبی و رضوی

1401/01/28
خطوط ریلی و مسیر

مطالعات مرحله اول تونل های موجود در مسیر طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس

به استان های کرمان، خراسان جنوبی و رضوی 

نام کارفرمای اصلی

شرکت طوس آب 

نوع خدمات

مطالعات و طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

-

مبلغ قرارداد (میلیارد ریال)

7.5

زمان شروع

 1401/01/28

 درصد پیشرفت

%0کمی منتظر بمانید...